CONDICIONS GENERALS DE VENDA d’INTERZOO

1.- DADES IDENTIFICATIVES

INTERZOO és un comerç andorrà inscrit al Registre de Comerç amb el núm. 923819F, i amb domicili comercial al Carrer Pere d’Urg núm. 1, Pas de la Casa, Encamp, AD200, Principat d’Andorra.

Les dades de contacte del servei d’atenció al client d’INTERZOO són:

  • Telèfon: (+376) 854045
  • Correu electrònic: info@interzooandorra.com

INTERZOO ANDORRA és propietària de la pàgina web https://www.interzooandorra.com mitjançant la qual es comercialitzen productes alimentaris i accessoris per a animals de companyia.

2.- OBJECTE I GENERALITATS

2.1.- Les condicions generals descrites a continuació regulen les condicions d’ús i accés a la pàgina Web per part de qualsevol usuari, així com la contractació dels productes que s’ofereixen a la mateixa.

2.2.- Els usuaris de la pàgina Web hauran d’adquirir la condició de “client” per poder comprar els productes, per tant, hauran de complimentar una fitxa identificativa acceptant les presents condicions generals.

2.3.- Els Clients i Usuaris es comprometen a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web d’INTERZOO ANDORRA, de conformitat amb la legislació aplicable i les presents condicions generals.

2.4.- INTERZOO ANDORRA no es farà responsable del fet que la pàgina Web no es trobi operativa temporalment.

2.5.- La Web d’INTERZOO ANDORRA pot contenir enllaços a altres pàgines Webs que no són gestionades per INTERZOO ANDORRA, per tant, INTERZOO ANDORRA no es fa responsable del contingut d’aquests enllaços, però es reserva el dret d’eliminar-los en cas d’irregularitats.

2.6.- INTERZOO ANDORRA també es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el contingut de les condicions generals. Es respectaran les condicions generals vigents en el moment de contractació per part de l’Usuari o Client.

3 - POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTERZOO ANDORRA es compromet a respectar la privacitat dels Usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a INTERZOO ANDORRA. Així mateix, l'Usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INTERZOO ANDORRA per a les finalitats assenyalades.

3.1.- Àmbit d'aplicació i responsabilitat
Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les dades personals recollides per INTERZOO ANDORRA a les seves pàgines webs. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privacitat, l'Usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades d’INTERZOO ANDORRA, quines dades de contacte són:

  • Correu electrònic: info@interzooandorra.com
  • Correu Postal: Carrer Pere d’Urg núm. 1, de Pas de la Casa, ENCAMP AD200, Principat d’Andorra

3.2.- Finalitats del tractament i base jurídica INTERZOO ANDORRA tractarà les dades de l'Usuari, de manera automatitzada, per a les finalitats per a les quals han estat recollides, estretament vinculades amb l’activitat d’INTERZOO ANDORRA, a saber:

  • Per la compravenda de productes en el marc de l’activitat pròpia d’INTERZOO ANDORRA,
  • Eventualment, per la resolució de consultes o dubtes que pugui efectuar el Client en el marc de l’activitat pròpia d’INTERZOO ANDORRA.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l'Usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privacitat.

3.3.- Encarregats del tractament
El tractament de les dades dels Usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per INTERZOO ANDORRA. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals andorranes sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

3.4.- Termini de conservació
INTERZOO ANDORRA conservarà les dades personals dels Usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

4.1.- INTERZOO ANDORRA es compromet a posar a disposició del Client o Usuari tota la informació relativa als productes que s’ofereixen a la pàgina Web. INTERZOO ANDORRA no es farà responsable de l’incompliment temporal de les presents condicions generals en cas de força major, en cas d’inexistència del Client o Usuari, o d’un fet imprevisible realitzat per una part aliena al contracte.

4.2.- El Client es compromet a pagar el producte, amb els impostos corresponents i les despeses d’enviament, sempre de conformitat amb l’oferta final emesa per part d’INTERZOO ANDORRA.

4.3.- INTERZOO no es farà responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir resultant de la utilització inadequada del producte venut a la pàgina Web.

4.4.- L'Usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació de les seves dades de conformitat amb la legislació andorrana en matèria de protecció de dades, vigent en cada moment.

5.- REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

L'acceptació de l'usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts en les present condicions generals.

6.- CARÀCTER NECESSARI DE LES DADES SOL·LICITADES

Les dades recollides per INTERZOO ANDORRA en els diferents formularis a través de la seva pàgina web són necessàries per complir amb les finalitats expressades.
Per tant, si l'Usuari no les facilités, INTERZOO ANDORRA no podrà atendre la seva sol·licitud.

INTERZOO ANDORRA empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

7.- INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

7.1.- INTERZOO ANDORRA ofereix una descripció detallada dels productes a la pàgina Web, conforme a les descripcions tècniques dels distribuïdors, fabricants, i proveïdors, amb possibilitat de ser complementada amb imatges, vídeos o il·lustracions. Dita descripció té un caràcter orientatiu però no exhaustiu, per tant, INTERZOO ANDORRA no es fa responsable dels errors que del conjunt es puguin derivar.

7.2.- Les ofertes publicades a la pàgina Web tenen una descripció detallada de les condicions del producte. Llegeixi atentament les descripcions del productes abans d’adquirir-los. En cas de dubte, contacti amb nosaltres.

8.- PER EFECTUAR UNA COMPRA

8.1.- Per efectuar una compra, el Client ha ser major d’edat i residir al Principat d’Andorra.

8.2.- L’Usuari podrà registrar-se a la pàgina Web d’INTERZOO ANDORRA, en l’apartat “Crear compte”. Haurà d’introduir les seves dades personals obligatòriament, per obtenir el registre de l’Usuari, i poder adquirir els productes.

8.3.- La compra del producte s’efectua entrant al compte personal creat, mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya obtinguts després de registrar-se. Caldrà indicar un o varis productes, i seleccionant l’opció d’”afegir”, i d’aquesta manera els productes s’afegiran a la compra virtual. S’aconsella revisar els articles seleccionats, abans de seleccionar l’opció de “Processar la compra”. Seguidament, l’Usuari haurà d’emplenar, les dades d’enviament, i les dades corresponents a la forma de pagament.

8.4.- L’Usuari també podrà efectuar una comanda mitjançant el Servei de Whatsapp registrat al número de telèfon (+376) 399481.

8.5.- Totes les comandes estan subjectes a l’acceptació per part d’INTERZOO ANDORRA, la qual dins de les 24 hores següents a la realització de la comanda, enviarà un correu electrònic o un missatge de Whatsapp, confirmant la celebració del contracte i les seves característiques, sempre que el client hagi facilitat dites dades en el formulari de dades personals. INTERZOO ANDORRA no es fa responsable dels errors en les dades facilitades pel Client o l’Usuari.

8.6.- Les formes de pagament admeses seran aquelles detallades a l’apartat 10 de les presents condicions generals.

9.- CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA, DISPONIBILIDAD I PREU

9.1.- Es podrà procedir a l’anul·lació d’una comanda sense cost, sempre que la comanda continuï en les instal·lacions d’INTERZOO ANDORRA. En aquest cas, es retornarà l’import pagat.

9.2.- Les comandes estan subjectes a la disponibilitat del producte per part dels Proveïdors d’INTERZOO ANDORRA. En cas de no disponibilitat del producte, o de producte deteriorat, INTERZOO proposarà un producte alternatiu, o la comanda podrà ser anul·lada.

9.3.- En els preus dels productes s’inclouen els impostos aplicables conforme a la legislació vigent en el moment de la contractació. L’acceptació del preu es formalitzarà en el moment que el Client marqui el botó “Pagar ara”. INTERZOO ANDORRA es reserva el dret a cobrar la comanda des de la confirmació de la comanda.

9.4.- El Client només gaudirà del servei d’entrega a domicili quan l’import de la comanda superi la quantitat de 25 euros, en cas contrari, el Client haurà de recollir la seva comanda personalment a les dependències d’INTERZOO ANDORRA al Pas de la Casa (Parròquia d’Encamp).

9.5.- Totes les comandes que superin l’import de 25 euros que el Client reculli personalment a les dependències d’INTERZOO, gaudiran d’un descompte de 5% sobre l’import total de la comanda.

10.- FORMES DE PAGAMENT

INTERZOO ANDORRA accepta dues modalitats de pagament:

10.1.- Mitjançant TPV virtual,

10.2.- Mitjançant un paylink que serà enviat per correu electrònic o per Whatsapp al Client en el moment de procedir al pagament de la comanda.

11.- ENTREGA DELS PRODUCTES I GARANTIES

11.1.- INTERZOO ANDORRA entregarà al Client els productes a l’adreça d’entrega que figuri al formulari de dades personals facilitada pel propi Client, que haurà de trobar-se dins del límit del territori andorrà, els dimecres de cada setmana, de les 9 hores a les 19 hores.

11.2.- El Client es compromet a trobar-se en el domicili indicat per rebre el paquet el dimecres de l’entrega en l’hora acordada. En cas de no localitzar el destinatari, la comanda retornarà a INTERZOO ANDORRA, i el Client haurà d’abonar les despeses de devolució, així com d’un segon possible enviament. Si el volum del paquet no permet passar per una porta, el paquet es podrà entregar a la porta del carrer.

11.3.- El risc del producte es transfereix en el moment en el què el Client adquireix la possessió material del producte, i el Client adquirirà la propietat del producte quan INTERZOO ANDORRA hagi rebut el pagament complet de la comanda realitzada.

11.4- INTERZOO ANDORRA atorga les garanties dels productes servits. No s’acceptarà la falta de conformitat amb el producte, quan s’hagi fet un mal ús del mateix o sigui un desgast ordinari produït per la utilització del mateix.

12.- DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En el cas que algun producte rebut sigui defectuós, en mal estat i/o trencat, el Client enviarà un e-mail en el termini de 24h des de la seva recepció a l’adreça: info@interzooandorra.com  amb la següent informació:

  • Fotografia del producte on s’apreciï el motiu de la devolució.
  • Fotografia del tiquet on es pugui veure el número de tiquet o identificació de la comanda.

INTERZOO ANDORRA procedirà a recollir el producte defectuós el dimecres següent al de la recepció, de les 9 hores a les 19 hores, en el domicili facilitat per l’entrega. El producte serà analitzat a les dependències d’INTERZOO ANDORRA, valorant el següent:
- El producte haurà de ser retornat en l’embalatge original. Si no és possible, en un embalatge similar.
- El producte no pot haver estat utilitzat, ja que comporta la pèrdua de valor del Producte.
- El producte ha d’anar adjunt amb l’albarà d’entrega.
- El defecte o dany del producte no pot tenir origen en un mal ús del mateix per part del Client.

INTERZOO ANDORRA es reserva el dret a refusar el canvi, si considera que el producte o productes danyats són degut a un mal ús del Client.
Un cop INTERZOO ANDORRA hagi acceptat efectuar el canvi del producte, ho comunicarà al Client i aquest podrà optar per recollir-lo a les dependències d’INTERZOO ANDORRA, o que aquest sigui de nou entregat al domicili facilitat, el següent dimecres, de les 9 hores a les 19 hores.

13.- DESISTIMENT DEL CONTRACTE

13.1.- De conformitat amb la normativa vigent, el Client té dret a desistir del present contracte en el termini de SET (7) dies hàbils sense necessitat de cap justificació, des de l’adquisició de la possessió del producte per part seva o d’un tercer autoritzat.

13.2.- El client pot exercir el seu dret de desistiment, comunicant dita decisió amb una declaració inequívoca, a les següents adreces:

  • Correu electrònic: info@interzooandorra.com
  • Correu Postal: Carrer Pere d’Urg núm. 1, de Pas de la Casa, ENCAMP AD200, Principat d’Andorra.

En cas de desistiment per part del Client, se li retornaran els pagaments efectuats. No haurà d’assumir cap despesa en concepte de reemborsament del pagament. Però es podrà retenir el reemborsament fins rebre el producte en bones condicions.

13.3.- Per la correcta devolució del producte, el client haurà de seguir les indicacions següents:
- El producte haurà de ser retornat en l’embalatge original. Si no és possible, en un embalatge similar.
- El producte no pot haver estat utilitzat, ja que comporta la pèrdua de valor del producte.
- El producte ha d’anar adjunt amb l’albarà d’entrega, amb el motiu de la devolució anotat manualment per una correcta i ràpida gestió de la devolució.
- A l’arribada del producte retornat, es valorarà l’estat del mateix. Si aquest no es troba en les mateixes condicions, INTERZOO ANDORRA es reserva el dret a abonar al Client, una quantitat inferior en concepte de “Producte o Productes danyats”, o nul·la si el producte ja no té cap valor, degut als danys que presenta.

14.- ÚS DE “COOKIES”

Els portals web de INTERZOO ANDORRA utilitzen cookies propis i de tercers.

15.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

INTERZOO ANDORRA és una marca registrada, per tant, resta prohibida la seva utilització sense la seguda autorització de la prèvia i expressa. Els drets de propietat intel·lectual relatius al sofware i contingut de la pàgina Web pertanyen a INTERZOO ANDORRA o als atorgants de les seves llicències. Resta prohibida la reproducció, publicació, manipulació del contingut, total o parcial de la pàgina Web d’INTERZOO.

16.- LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals i qualsevol aspecte relacionat a la interpretació, compliment o falta de compliment de les mateixes, es regiran per la normativa andorrana.

Les parts acorden sotmetre’s irrevocablement i incondicionalment a la competència exclusiva dels Tribunals andorrans per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir entre els parts.